Välkommen till våra webbplatser!

Servicegaranti efter försäljning

1. Vårt företag kommer att tillhandahålla den utrustning som beställts av användaren för att styra installationen och idrifttagningen till normal drift;

2. Vårt företag förser användare med grundläggande drift och daglig utbildningstjänsttjänster gratis på installationsplatsen;

3. Vårt företag kommer att tillhandahålla garantiservice för utrustningen i detta projekt i enlighet med garantireglerna från och med dagen för godkännandet av utrustningen.

4. Inom ett år från dagen för provdrift av produktionslinjeutrustningen, under normal användning, kommer säljaren att tillhandahålla gratis garanti, reservdelar och andra tjänster i enlighet med felsituationen (förutom sårbara delar);

5. Vårt företag tillhandahåller tekniska konsulttjänster online;

6. Vårt företag kommer då och då att besöka användare för att förstå hur systemet och utrustningen fungerar och ge teknisk rådgivning.


Inläggstid: Apr-28-2021